Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, mam przyjemność przedstawienia oferty usług świadczonych przez Kancelarię w zakresie obsługi prawno-podatkowej, prawa bilansowego oraz działalności gospodarczej:

 1. Stały nadzór doradczy

Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych. Istotą stałego nadzoru doradczego jest bieżące rozwiązywanie codziennych problemów podatkowych i prawnych przez zapewnienie stałej współpracy oraz bieżące konsultacje.

Stały nadzór doradczy obejmuje bieżącą działalności przedsiębiorcy to jest:

 • sporządzanie opinii w sprawach prawno podatkowych, celnych, działalności spółek prawa handlowego oraz działalności gospodarcze w ogóle,
 • pomoc przy przekształceniach, połączeniach oraz podziałach spółek osobowych
  i kapitałowych opracowanie  dokumentacji
 • prowadzenie konsultacji
 • ocena poprawności działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Stały nadzór ma na celu minimalizację ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem skutków prawno-podatkowych.

 1. Obsługa postępowań skarbowych i podatkowych
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych w zakresie kontroli skarbowej, kontroli podatkowej oraz postępowań podatkowych,
 • sporządzanie wniosków, zażaleń, skarg, zarzutów, odwołań, oraz innych przewidzianych przepisami prawa podatkowego w postępowaniach podatkowych i sądowych,
 • reprezentacja w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
  i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 1. Audyt podatkowy – polegający na badaniu ksiąg handlowych, dokumentacji organizacyjnej pod względem prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w następujących wariantach:
 • wstępny audyt podatkowy – określający obszary ryzyka podatkowego firmy,
 • szczegółowy – dotyczy tylko wybranego podatku lub zagadnienia,
 • kompleksowy – obejmujący całość rozliczeń podatkowych,

Dzięki przeprowadzeniu audytu podatkowego Kontrahent może samodzielnie, przed rozpoczęciem kontroli organów skarbowych, dokonać wszelkich niezbędnych działań, których efektem może być legalne uniknięcie sankcji karno-skarbowych oraz podatkowych.

Audyt podatkowy to kompleksowe badanie sfery zobowiązań podatkowych, którego celem jest:

 • Ujawnienie wszelkich nieprawidłowości w sferach objętych badaniem
 • Diagnozowanie i minimalizacja skutków finansowych błędnych działań
 • Usunięcie nieprawidłowości w praktyce podatkowej
 • Wskazanie działań mających na celu optymalizację obciążeń podatkowych, a przede wszystkim ich legalne ukształtowanie na możliwie najniższym poziomie
 1. Pomoc przy opracowywaniu dokumentacji podatkowej

Pomoc przy opracowywaniu dokumentacji podatkowej dla podmiotów powiązanych kapitałowo, podmiotów z kapitałem zagranicznym, mająca na celu minimalizację ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem może być tu doradztwo w zakresie cen transferowych.