Obsługujemy  firm prowadzących działalność w różnych formach organizacyjnych:

 • Jednoosobowa dzielności gospodarcza,
 • Spółki osobowe oraz kapitałowe,
 • Organizacje non profit – stowarzyszenia,

które świadczą usługi w następujących sektorach gospodarki:

 • Usługi medyczne w zakresie ochrony zdrowia i stomatologiczne,
 • Wyroby i usługi protetyczne,
 • Działalność produkcja,
 • Usługi transportowe i spedycyjne,
 • Usługi związane ze wznoszeniem oraz eksploatacja odnawialnych źródeł energii,
 • Produkcja oraz projektowanie urządzeń przemysłowych,
 • Usługi w zakresie projektowania oraz wdrażania przemysłowych linii produkcyjnych,
 • Usługi informatyczne w zakresie projektowania programów użytkowych,
 • Usługi świadczone przez biura podróży,
 • Usługi budowlane oraz developerskie,
 • Usługi hotelarsko – gastronomiczne.