Obsługujemy  firm prowadzących działalność w różnych formach organizacyjnych:

  • Jednoosobowa dzielności gospodarcza,
  • Spółki osobowe oraz kapitałowe,
  • Organizacje non profit – stowarzyszenia,

które świadczą usługi w następujących sektorach gospodarki:

  • Usługi medyczne w zakresie ochrony zdrowia i stomatologiczne,
  • Wyroby i usługi protetyczne,
  • Działalność produkcja,
  • Usługi transportowe i spedycyjne,
  • Usługi związane ze wznoszeniem oraz eksploatacja odnawialnych źródeł energii,
  • Produkcja oraz projektowanie urządzeń przemysłowych,
  • Usługi w zakresie projektowania oraz wdrażania przemysłowych linii produkcyjnych,
  • Usługi informatyczne w zakresie projektowania programów użytkowych,
  • Usługi świadczone przez biura podróży,
  • Usługi budowlane oraz developerskie,
  • Usługi hotelarsko – gastronomiczne.